metoda potencjałów węzłowych

Metoda potencjałów węzłowych – co to jest?

Metoda potencjałów węzłowych nazywana również metodą napięć węzłowych lub metodą węzłową służy do rozwiązywania stacjonarnych, liniowych obwodów elektrycznych. Z reguły zakładamy, że na początku znamy admitancję (konduktancję i susceptancję) wszystkich elementów biernych (rezystor, cewka, kondensator) wchodzących w skład obwodu elektrycznego Więcej…