metoda thevenina

Metoda Thevenina – co to jest?

Metoda Thevenina nazywana również metodą źródeł zastępczych służy do rozwiązywania stacjonarnych, liniowych i skupionych obwodów elektrycznych. Metoda Thevenina bazuje na twierdzeniu Thevenina, które mówi, że dowolny stacjonarny, liniowy i skupiony, obwód elektryczny może zostać uproszczony do generatora Thevenina. Generatorem Thevenina nazywamy obwód złożony z idealnego źródła napięcia i impedancji lub Dowiedz się więcej…

Metoda superpozycji – co to jest?

Metoda superpozycji to metoda służąca do rozwiązywania stacjonarnych, liniowych, obwodów elektrycznych. Metoda superpozycji pozwala na analizę obwodu elektrycznego z punktu widzenia każdego ze źródeł znajdujących się w obwodzie elektrycznym. W metodzie superpozycji z reguły zakładamy, że na początku znamy impedancję (rezystancję i reaktancję) wszystkich elementów biernych (rezystor, cewka, kondensator) wchodzących Dowiedz się więcej…

metoda klasyczna

Metoda klasyczna – co to jest?

Metoda klasyczna to najbardziej podstawowa metoda służąca do rozwiązywania stacjonarnych, obwodów elektrycznych. Za pomocą metody klasycznej można rozwiązać zarówno obwody elektryczne liniowe jak i obwody nieliniowe. Odwodami nieliniowymi nazywamy obwody elektryczne, które zawierają elementy nieliniowe takie jak dioda czy tranzystor. W przypadku liniowym z reguły zakładamy, że na początku znamy Dowiedz się więcej…

metoda prądów oczkowych

Metoda prądów oczkowych – co to jest?

Metoda prądów oczkowych nazywana również metodą oczkową, metodą prądów obwodowych, metodą Maxwella lub metodą prądów cyklicznych, służy do rozwiązywania stacjonarnych, liniowych obwodów elektrycznych. Z reguły zakładamy, że na początku znamy impedancję (rezystancję i reaktancje) wszystkich elementów biernych (rezystor, cewka, kondensator) wchodzących w skład obwodu elektrycznego oraz wartości napięć źródłowych i Dowiedz się więcej…

metoda potencjałów węzłowych

Metoda potencjałów węzłowych – co to jest?

Metoda potencjałów węzłowych nazywana również metodą napięć węzłowych lub metodą węzłową służy do rozwiązywania stacjonarnych, liniowych obwodów elektrycznych. Z reguły zakładamy, że na początku znamy admitancję (konduktancję i susceptancję) wszystkich elementów biernych (rezystor, cewka, kondensator) wchodzących w skład obwodu elektrycznego oraz wartości napięć źródłowych i prądów źródłowych. Najczęściej celem metody Dowiedz się więcej…