Metoda superpozycji to metoda służąca do rozwiązywania stacjonarnych, liniowych, obwodów elektrycznych. Metoda superpozycji pozwala na analizę obwodu elektrycznego z punktu widzenia każdego ze źródeł znajdujących się w obwodzie elektrycznym.

W metodzie superpozycji z reguły zakładamy, że na początku znamy impedancję (rezystancję i reaktancję) wszystkich elementów biernych (rezystor, cewka, kondensator) wchodzących w skład obwodu elektrycznego oraz wartości napięć źródłowych i prądów źródłowych.

Często metodę superpozycji wykorzystujemy do analizy obwodów zawierający zarówno źródła prądu stałego jak i zmienne.

Metodę superpozycji można też wykorzystać do analizy obwodów elektrycznych, w których znajdują się źródła napięciowe lub prądowe wymuszające przebiegi okresowe (np. prostokątny, trójkątny itd.). Przebiegi takie rozkłada się w szereg Fouriera, a następnie obwód rozwiązuje się dla każdej składowej.

Prądy gałęziowe w metodzie superpozycji wyliczamy przez obliczenie składowych pochodzących od każdego ze źródeł. Zatem należy znaleźć tyle składowych, ile jest źródeł w obwodzie elektrycznym. Składową pochodzącą od konkretnego źródła znajduje się przez pozostawienie go w obwodzie wyjściowym i zwarcie lub rozwarcie pozostałych źródeł.

Metoda superpozycji została omówiona krok po kroku w KURSIE PRĄDU STAŁEGO. Znajdziesz w nim kilka zadań z obwodów elektrycznych rozwiązanych krok po kroku za pomocą metody superpozycji.

ZALETY METODY SUPERPOZYCJI

  • Metoda jest prosta w zrozumieniu i zastosowaniu.
  • Każdą składową wyliczamy z obwodu, w którym znajduje się tylko jedno źródło prądowe lub napięciowe.
  • Metoda bez problemu radzi sobie ze źródłami prądowymi i napięciowymi.

WADY METODY SUPERPOZYCJI

KURS PRĄDU STAŁEGO LUB PRZEMIENNEGO

Uczysz się elektrotechniki lub teorii obwodów? Prowadzący jest wymagający, ale nie potrafi dobrze przekazać wiedzy? Samodzielne przebijanie się przez tony wzorów i metod sprawia Ci duży problem?

Nie przejmuj się! Przygotowałem dla Ciebie programy, w których krok po kroku przeprowadzę Cię za rękę przez podstawy teorii obwodów.

Jeśli nie chcesz mieć problemów z dalszą nauką elektrotechniki, najpierw dobrze zrozum jej podstawy, czyli prąd stały. Warto ugruntować sobie tę wiedzę, ponieważ z pewnością wykorzystasz ją również w prądzie przemiennym, stanach nieustalonych, czy obwodach trójfazowych.

Zachęcam Cię do zapoznania się treścią kursów klikając w zdjęcia poniżej 🙂

kurs teorii obwodów prąd stały

ZOBACZ RÓWNIEŻ


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *