1. Zakres Polityki prywatności i cookies

Administratorem danych jest Dariusz Szarejko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Szarejko z siedzibą w Ełku przy ul. Gizewiusza 4/6, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługującym się numerem NIP: 8481842342, REGON: 387614653 (dalej „Ilimi”, „ja” lub „mnie”).

Zobowiązuję się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcę, abyś był pewny, że Twoje dane są bezpieczne, a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystuję, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności i cookies (dalej „Polityka”), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzę;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieram i wykorzystuję Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępniam Twoje dane osobowe innym organizacjom;
 • wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

W związku z oferowaną gamą produktów i usług, chcę, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Cię, jeśli korzystasz z moich produktów i usług (określonych w niniejszej Polityce jako „moje Usługi”). Korzystanie z moich Usług oznacza:

 • Założenie konta w moim Serwisie oraz korzystanie z moich Usług oferowanych w ramach jego funkcjonalności;
 • Zakupy u nas przez telefon, online lub w inny sposób za pomocą dowolnej strony internetowej (dalej „moje Serwisy”) lub aplikacji mobilnych („moje aplikacje mobilne”), w których publikowane są niniejsze zasady;
 • Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się ze mną lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie moich Usług;

Moje Serwisy lub aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

2. Dane osobowe, które zbieram

Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które mogę od Ciebie gromadzić podczas korzystania z moich Usług oraz innych danych osobowych, które mogę otrzymać z innych źródeł.

Rejestrując się w moich Usługach, możesz przekazać mi:

 • Twoje dane osobowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz data urodzenia;
 • Dane logowania do konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które wybrałeś;

Kupując u mnie online, przeglądając moje Serwisy lub korzystając z moich aplikacji mobilnych, mogę zbierać:

 • Informacje na temat zakupów online (na przykład, co kupiłeś, kiedy i gdzie kupiłeś oraz jak za to zapłaciłeś);
 • Informacje o sposobie przeglądania moich Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z moich reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);
 • Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do moich Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);

Kontaktując się ze mną, lub kiedy ja kontaktuję się z Tobą, lub biorąc udział w promocjach, konkursach, ankietach lub ankietach dotyczących moich Usług, mogę zbierać:

 • Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się ze mną w sprawie moich Usług (na przykład Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika, dane kontaktowe, login), w tym przez telefon, e-mail lub pocztę, lub podczas rozmowy ze mną za pośrednictwem mediów społecznościowych;
 • Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;
 • Twoja opinia i wkład w ankietach satysfakcji klientów;

3. Inne źródła danych osobowych

Mogę również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, moi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają mi m.in.:

 • dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;
 • poprawić i zmierzyć skuteczność mojej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.

4. Jak i dlaczego używam danych osobowych

W poniższej tabeli szczegółowo wyjaśniam, w jaki sposób i dlaczego wykorzystuję dane osobowe:

5. Moje prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych

W miejscach, w których wspomniałem powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na moim „prawnie usprawiedliwionym celu”, są to:

 • obsługa potrzeb moich klientów, w tym dostarczania moich produktów i usług;
 • promowanie i wprowadzania na rynek moich produktów i usług;
 • obsługa konta (na przykład konto zakupów online), zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
 • zrozumienie moich klientów, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
 • ochrona i wsparcie mojej działalności, współpracowników, klientów i współwłaścicieli;
 • testowanie i rozwijanie nowych produktów i usług, a także ulepszanie już istniejących;
 • wymogi prawne / regulacyjne.

6. W jaki sposób i dlaczego udostępniam dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług

W tej sekcji wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Partnerzy handlowi

Współpracuję z wieloma partnerami handlowymi, którzy sprzedają produkty za pośrednictwem moich usług.

W takich sytuacjach udostępniam tylko te dane osobowe, które umożliwiają moim partnerom handlowym świadczenie usług. Na przykład, gdy robisz zakupy za pośrednictwem mojego Serwisu, mogę udostępnić mojemu partnerowi handlowemu twoje imię i dane kontaktowe, aby mógł dostarczyć wybrane produkty.

Dostawcy usług

Współpracuję ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w moim imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają mi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności
i dostarczaniu zamówień. Udostępniam tylko dane osobowe, które umożliwiają moim dostawcom świadczenie tych usług.

Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracuję, obsługują kanały mediów online w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy moich produktów i usług, a także dla moich dostawców i moich partnerów handlowych. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o moich produktach i usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.

7. W jaki sposób i dlaczego udostępniam dane osobowe innym podmiotom

Mogę udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony moich praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • do organizacji, której sprzedaję lub przenoszę (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży, lub przeniesienia) któregokolwiek z moich praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;
 • do wszelkich następców prawnych związanych z moją działalnością.

8. W jaki sposób chronię Twoje dane osobowe

Wiem, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez mnie środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używam zabezpieczeń komputerowych, takich jak:

 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwuję fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • fizyczne kontrole dostępu do moich budynków i plików;
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie mogę zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.

Dane osobowe, które od Państwa zbieram, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z moich dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robię, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Jak długo przetwarzam dane osobowe

Nie będę przechowywać Twoich danych osobowych, dłużej niż potrzebuję, co jest uzależnione od kilku czynników:

 1. (Przede wszystkim) powodu, dla którego je zgromadziłem;
 2. Jak dawno temu zostały zebrane;
 3. Czy istnieje podstawa prawna / regulacyjna, abyśmy je zachowali;
 4. Czy ich potrzebujemy, aby chronić Twojego lub mojego interesu.

10. Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych

Będę przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o moich produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.

W momencie rejestracji w moim Serwisie zapytamy Cię, czy chcesz otrzymywać komunikację marketingową. W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych za pośrednictwem panelu ustawień w ramach swojego konta użytkownika, przez e-mail kontakt@ilimi.pl, przez telefon (+48881066123) lub na piśmie (adres na końcu strony).

Chciałbym również poznać Państwa opinie, które pomogą mi ulepszyć moje Usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktuję się z Państwem w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział w moich badaniach rynku, czy też z nich zrezygnować.

11. Jak wykorzystuję pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez mój Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala moim witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Ilimi. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość moich Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby, w jakich przeszukiwane są moje Serwisy.

Na moich Serwisach wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w moich Serwisach.

12. Twój wybór w zakresie plików cookies

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).

Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone
w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku moje Serwisy mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org

13. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy.

14. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:

14.1 Prawo do poprawienia danych

Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj mi znać, a ja to poprawię.

14.2 Prawo do sprzeciwu

Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad moimi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 14.4 poniżej).

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.

14.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
 • wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.

14.4 Prawo do usunięcia danych

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić mi usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
 • z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
 • wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
 • bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.

14.5 Prawo do przenoszenia danych

Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem adresu: kontakt@ilimi.pl .

14.6 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

14.7 Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać ze mną na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej, w której informujemy „jak się ze mną skontaktować”.

15. Jak się ze mną skontaktować

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się
ze mną:

Email: kontakt@ilimi.pl

Telefon: +48881066123

Poczta: ul. Gizewiusza 4/6, 19-300 Ełk

Polityka została ostatnio zaktualizowana: 03.11.2022