Szeregowe łączenie cewek

Indukcyjność zastępcza szeregowego połączenia cewek jest równa sumie indukcyjności cewek składowych. Wzór opisujący indukcyjność wypadkową znajduje się na obrazku poniżej.

szeregowe połączenie cewek
Szeregowe połączenie cewek (indukcyjności).

Równoległe łączenie cewek

Odwrotność indukcyjności zastępczej cewek połączonych równolegle jest równa sumie odwrotności indukcyjności cewek składowych. Wzór opisujący indukcyjność wypadkową równoległego połączenia cewek elektrycznych znajduje się na obrazku poniżej.

równoległe połączenie cewek
Równoległe połączenie cewek (indukcyjności).

Powyższe zależności łatwo zapamiętać, ponieważ są one anagogiczne do tych występujących przy szeregowym i równoległym połączeniu rezystorów.

Pamiętaj, że …

Należy jednak zaznaczyć, że przedstawione wzory na połączenie cewek elektrycznych można stosować tylko wtedy gdy cewki nie posiadają indukcyjności wzajemnej lub indukcyjność wzajemną można zaniedbać. W praktyce kiedy cewki są nawinięte na rdzeniach ferromagnetycznych o zamkniętym obwodzie magnetycznym, przybliżenie może okazać się wystarczająco dobre. Można zatem krótko powiedzieć, że wzory opisane w tym artykule odnoszą się do elementów indukcyjnych skupionych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.