metoda prądów oczkowych

Metoda prądów oczkowych – co to jest?

Metoda prądów oczkowych nazywana również metodą oczkową, metodą prądów obwodowych, metodą Maxwella lub metodą prądów cyklicznych, służy do rozwiązywania stacjonarnych, liniowych obwodów elektrycznych. Z reguły zakładamy, że na początku znamy impedancję (rezystancję i reaktancje) wszystkich elementów biernych (rezystor, cewka, kondensator) wchodzących w skład obwodu elektrycznego oraz wartości napięć źródłowych i Dowiedz się więcej…

metoda potencjałów węzłowych

Metoda potencjałów węzłowych – co to jest?

Metoda potencjałów węzłowych nazywana również metodą napięć węzłowych lub metodą węzłową służy do rozwiązywania stacjonarnych, liniowych obwodów elektrycznych. Z reguły zakładamy, że na początku znamy admitancję (konduktancję i susceptancję) wszystkich elementów biernych (rezystor, cewka, kondensator) wchodzących w skład obwodu elektrycznego oraz wartości napięć źródłowych i prądów źródłowych. Najczęściej celem metody Dowiedz się więcej…